Reference kurzů

Vážený pane Chrastile, dnes jsem úspěšně složil zkoušky VMP. Rád bych Vám touto cestou poděkoval. Váš někdy i velmi originální přístup jak při kurzu, tak i při praktické zkoušce mi dopomohl k tomu, abych oboje absolvoval  bez jakýchkoliv problémů. Myslím si, že díky Vaší opravdu pečlivé práci, si ... pokračovat
 • Miroslav Jakubův, majitel dopravní agentury, Praha

Cena kurzu zahrnuje

 • nezbytná tematická skripta
 • testové otázky se správnými odpověďmi
 • cvičnou námořní mapu
 • kávu, čaj, nealko nápoje
 • občerstvení o přestávkách
 • zajištění formalit na Státní plavební správě (SPS)

Cena nezahrnuje

 • kolky pro všechny skupiny žádostí v hodnotě 500,-Kč

Náležitosti k přihlášce

Kurz Plachetnice na řece

 • pro vnitrozemské plavby
 • opravňuje k řízení motorové lodě
 • opravňuje k řízení plachetnice
 • dvoudenní kurz
 • zakončen závěrečnými testy (na Plavebním úřadě)
 • úspěšný absolvent získá mezinárodně mezinárodně uznávaný kapitánský průkaz
 • celoživotní platnost tohoto průkazu

Cena kurzu 3 700 Kč

Náplň kurzu je plně v souladu se směrnicemi Státní plavební správy, u které se skládá závěrečné testy. Držitel průkazu vůdce malého plavidla s rozšířením o plachetnice má oprávnění na vedení rekreačního plavidla do 20 metrů délky, do 12 osob na palubě a do maximálního výkonu motoru 20 kW. U vedení plachetnice je omezena celková plocha plachet, která nepřesahuje 20 m2 základního oplachtění, pouze ve vnitrozemských vodách - ve vodách sladkých.

Praktické řízení lodě si můžete vyzkoušet, nabízíme cvičné plavby.

Objednat kurz


 

Rozšíření kurzu o malé plavidlo s výkonem nad 20 kW a u plachetnic  nad 20 m2 základního oplachtění

Naše školící a výcvikové středisko zajišťuje :

 • volitelné rozšíření kurzu
 • opravňuje k řízení motorové lodě s výkonem nad 20 kW
 • opravňuje k vedení plachetnice nad 20 m2
 • kurz zakončen praktickou částí a ověřením praktických dovedností s motorovou lodí
 • kurz zakončen praktickou částí a ověřením praktických dovedností s plachetnicí
 • vystavení Ověření o praktických dovednostech na obou typech lodí
 • ověření praktických dovedností není závislé na našem teoretickém kurzu

Náplň kurzu je plně v souladu se směrnicemi Státní plavební správy, u které se skládají závěrečné testy. Drdžitel průkazu  vůdce malého plavidla s neomezeným výkonem motoru - nad 20 kW má oprávnění na vedení malého rekreačního plavidla do 20 m a do 12 osob na palubě a také k vedení plachetnice bez omezení celkové plochy plachet - nad 20 m2. Toto oprávnění platí pouze ve vnitrozemských - ve vodách sladkých.

Ve smyslu novelizace vyhlášky plavbě je pro každého uchazeče o Plavební doklad nově zařazena praxe na lodi pro neomezený výkon motoru - nad 20 kW a u plachetnic s neomezenou plochou plachet - nad 20 m2.  Naše školící středisko vyučuje také praktickou část, připravuje, ověřuje a na závěr praxe na obou typu lodí vystavuje :

"Osvědčení o výsledku ověřování praktických dovedností malého plavidla".

Průběh a ověřování praktických dovedností je v souladu s novými osnovami, které vydala Státní plavební správa.

Naše současná cena pro neomezený výkon motoru u motorových plavidel je pro frekventanty našeho kurzu 2.300,-Kč, u plachetnic s neomezenou plochou plachet je 1.900,-Kč.

Vystavení "Ověření o praktických dovednostech" není závislé na našich kurzech. Přihlásit se může tedy i ten zájemce, který nebyl účastníkem některého našeho kurzu. Pro ně je cena za praxi s motorovou lodí 3.500,-Kč, s plachetnicí 3.000,-Kč

 

Vzor průkazu pro plavbu v České republice i v zahraničí.


 
Objednejte si kurz

Objevte krásu dovolené na lodi, navštivte naše další projekty

Dovolená v Holandsku

Užijte si dovolenou na lodi a poznejte krásy Holandska nevšedně www.archa-noe.cz

Pronájem jachet

Jachty ve Středomoří i v Karibiku, velký výběr destinací i druhů lodí www.archa-yachting.cz

Kapitánské kurzy

Přípravné kurzy k získání průkazu vůdce malého plavidla, není na tom nic těžkého. www.kurzyvmp.cztvorba www stránek emocio