Reference kurzů

Na jaře mi  kamarád navrhl, že by bylo možné plout na plachetnici ve Frieslandu v Severním Nizozemí. S kapitánem Petrem Chrastilem, s člověkem, kterého jsem ovšem vůbec neznal. „Na kanály se chci podívat už dlouho“, přemýšlím. Taky jsem v poslední době z práce dost uštvaný ... vypadnout by neškodilo. Naví... pokračovat
 • Michal Kraus - správce sítě, Praha

Cena kurzu zahrnuje

 • nezbytná tematická skripta
 • testové otázky se správnými odpověďmi
 • cvičnou námořní mapu
 • kávu, čaj, nealko nápoje
 • občerstvení o přestávkách
 • zajištění formalit na Státní plavební správě (SPS)

Cena nezahrnuje

 • kolky pro všechny skupiny žádostí v hodnotě 500,-Kč

Náležitosti k přihlášce

Kurz Loď na řece

Vůdce malého plavidla

 • pro vnitrozemské plavby
 • opravňuje k řízení motorové lodě
 • jednodenní kurz
 • zakončen závěrečným testem (na Plavebním úřadě)
 • úspěšný absolvent získá kapitánský průkaz
 • celoživotní platnost tohoto průkazu

Cena kurzu 3 000 Kč

Náplň kurzu je plně v souladu se směrnicemi Státní plavební správy, u které se skládá závěrečný teoretický test. Držitel průkazu vůdce malého plavidla má oprávnění na vedení rekreačního plavidla do 20 metrů délky, maximálního výkonu motoru do 20 kW a do 12 osob na palubě, pouze ve vnitrozemských vodách.

Praktické řízení lodě si můžete vyzkoušet, nabízíme cvičné plavby.

Objednat kurz


Rozšíření kurzu o lodě s výkonem nad 20 kW.

Naše školící a výcvikové středisko zajišťuje :

 • volitelné rozšíření kurzu na neomezený výkon motoru
 • opravňuje k řízení motorové lodě s výkonem nad 20 kW
 • kurz zakončen praktickou zkouškou - ověřením praktických dovedností na motorové lodi
 • vystavení Ověření o praktických dovednostech s motorovou lodí
 • ověření praktických dovedností není závislé na našem teoretickém kurzu

 

 

 

Ve smyslu novelizace vyhlášky o vnitrozemské plavbě je pro každého uchazeče o Plavební doklad nově zařazena povinná praxe na motorové lodi pro neomezený výkon motoru - nad 20 kW. Naše školící a výcvikové středisko vyučuje také praktickou část, připravuje, ověřuje a na závěr praxe s lodí vystavuje :

"Osvědčení o výsledku ověřování praktických dovedností malého plavidla".

Průběh a ověřování praktických dovedností je v souladu s novými osnovami, které vydala Státní plavební správa.

Naše současná  cena pro neomezený výkon u motorových lodí je pro frekventanty našeho kurzu 2.300,-Kč.

Vystavení " Ověření praktických dovedností" není závislé na našich kurzech. Přihlásit se tedy může i ten zájemce o osvědčení, který nebyl absolventem některého našeho kurzu. Pro ně je cena za praxi 3.500,-Kč

Vzor průkazu pro plavbu v České republice i v zahraničí.


 
Objednejte si kurz

Objevte krásu dovolené na lodi, navštivte naše další projekty

Dovolená v Holandsku

Užijte si dovolenou na lodi a poznejte krásy Holandska nevšedně www.archa-noe.cz

Pronájem jachet

Jachty ve Středomoří i v Karibiku, velký výběr destinací i druhů lodí www.archa-yachting.cz

Kapitánské kurzy

Přípravné kurzy k získání průkazu vůdce malého plavidla, není na tom nic těžkého. www.kurzyvmp.cztvorba www stránek emocio